Komunikat

VIII Konferencja Naukowa
PORTY MORSKIE 2014
Szczecin, 16 października 2014

Szanowni Państwo,

nawiązując do tradycji siedmiu poprzednich konferencji
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
oraz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji naukowej „Porty Morskie 2014”, która odbędzie się pod hasłem:

POLSKIE PORTY MORSKIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE
FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 2020

Po 6 latach zawieszenia wracamy do kontynuacji liczącej się w środowisku gospodarki morskiej konferencji naukowej PORTY MORSKIE. Nawiązywać ona będzie do odbywającej się też od 11 lat konferencji Transport Morski. W kolejnych latach konferencje te organizowane będą naprzemiennie co 2 lata, przez tych samych organizatorów.

Celem konferencji PORTY MORSKIE będzie podsumowanie efektów nowych inwestycji infrastrukturalnych w polskich portach morskich zrealizowanych w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej z lat 2007-2013 oraz dyskusja nad strategią rozwoju polskich portów morskich i zmianami zagospodarowania przestrzennego, technicznego i funkcjonalnego w oparciu o środki nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Przedmiotem dyskusji będą też kierunki zmian dostępu do portów morskich od strony przedpola i zaplecza gospodarczego.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych oraz eksperci i specjaliści zajmujący się problematyką rozwoju portów morskich w kontekście realizowanych i przyszłych inwestycji infrastrukturalnych wspieranych przez unijne dotacje oraz przedstawiciele beneficjentów środków finansowych Unii Europejskiej.

Z poważaniem,
Koordynator merytoryczny Konferencji
prof. dr hab. Henryk Salmonowicz

Patronaty

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz Prezydent Miasta Szczecin

Organizatorzy

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Partnerzy Merytoryczni

Polski Klaster Morski

Biuro Organizacyjne Konferencji

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Kontakt

tel. +48 914 308 496
fax +48 914 624 507
a.jatczak@port.szczecin.pl